Alle Beiträge von xstrawarot

Vorschau Juni Bis zum 05.11.2017

17.10.2017 Katte   di Sangrand                                                                             07.10.2017  Parkash Divas Sri Guru Ramdas Sahib ji                                     13.10.2017 Joti jot  Divas Sri Guru Har Rai  Sahib ji                               13.10.2017  Gurgadi Divas sri Guru Har Krishan Sahib ji                             19.10.2017 Bandi Shor Divas (DIWALI)                                             2110.2017 Gurgadi divas Sri Guru Granth  Sahib ji                         23.10.2017 Janam Baba Budha Sahib ji                                                     25.10.2017  Joti jot Divas Sri Guru Gobind Singh  Sahib ji                           30.10.2017 Saka Panja  Sahib ji                                                                                 31.10.2017 Janam Bhagat Nam Dev ji                                                                     04.11.2017 Parkash Divas Sri  Guru  Nanak Dev Sahib ji           

Sukhmani Sahib ji De Path(24.09.2017)

Program   Detel  24.09.2017                                                                                       Sukhmani Sahib ji de Path Arambh 11:00Am                                                      Kirtan  Granthi Sahib 12.15 bis 13.15                                                                 Ardas & Hukamnama Wiakhia 13.15 bis 13.30                                                 Guru ka Langer Atut Wertega