Vorschau bis zum 14.09.2019

17.08.2019 Bhadon di Sangrand
30.08.2019 Sampurnta Divas Sri Guru Granth Sahib
31.08..2019 Pehla Parkash Guru Granth Sahib ji
01.09.2019 Gurgadi Divas Sri Guru Arjan dev ji
01.09.2019 Joti jot Divas Sri Guru Ram Das ji
11.09.2019 Gurgadi Divas Sri Ram Das ji
14.09.2019 Joti jot Divas Sri Guru Amardas ji

Sukhmani Sahib Ji de Path (Sahij path Arambh)(18.08.2019)

Program Details 18.08.2019

Sukhmani Sahib Ji de Path 11:00 Uhr
Kirtan Baba Parminder Singh 12:25 – 13:15Uhr
Katha Salok Bhagat Kabir Ji 13:15- 13:45Uhr
Ardas & Hukhamnama 13:45-14:15 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega   14:30 Uhr

Tägliches Programm


Parkash Shri Guru Granth Sahib 5:00 Uhr
Fünf Gebete Nitnem / Panj Bani Nitnem 5:15 Uhr
Abendgebet Rehras Sahib/
Nachtgebet Kirtan Sohila
18:00 Uhr
Sukh Aasan Shri Guru Granth Sahib Ji 19:00 Uhr