Vorschau bis zum 31.07.2019

16.07.2019 Saun di Sangrand
28.06.2019 Sirjna Divas Sri Akal Takhat Sahib
09.07.2019 Shahidi Divas Bhai Mani Singh ji
11.07.2019 Miri Piri Divas Patshahi 6vi
16.07.2019 Shahidi Divas bhai Taru Singh ji
26.07.2019 Parkash Divas  Guru  Harkrishan ji
31.07.2019 Shahidi Divas Udam Singh

Sukhmani Sahib Ji de Path (14.07.2019)

Program Details 14.07.2019

Sukhmani Sahib Ji de Path Arambh 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:45-13:45 Uhr
Ardas & Hukamnama 13:45-14:10 Uhr
Guru ka Langer Atut Wartega 14:15 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega

Tägliches Programm


Parkash Shri Guru Granth Sahib 5:00 Uhr
Fünf Gebete Nitnem / Panj Bani Nitnem 5:15 Uhr
Abendgebet Rehras Sahib/
Nachtgebet Kirtan Sohila
18:00 Uhr
Sukh Aasan Shri Guru Granth Sahib Ji 19:00 Uhr