Sahej Path de Bhog (26.08.2018)


Program   Details  26.08.2018

 

Sahej Path de Bhog 10:30 -12:00Uhr
Kirtan Baba Parminder singh 12:15 – 13:00 Uhr
Katha Sukhmani sahib ji 13:00- 13:30 Uhr
Chopai Sahib & Anand Sahib 13:30 – 13:45Uhr
Ardaas& Hukamnama Wiakhea 13:45 – 14:00 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega