Sukhmani Sahib ji de path (19.5.2024)

Program 19.5.2024

Sukhmani sahib ji de patj

11 Uhrr

  1. Kirtan bhai  Parminder S.
13 Uhr

ArdasBenti Guru ka – langar