Sukhmani Sahib ji de path Arambh(23.02.2020)11AM

Program 23.02.2020

Sukhmani Sahib ji de path arambh 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:30: 13:15Uhr
Katha Slok Bhagat Farid ji 13:15-13:45Uhr

Anand,Ardas & Hukamnama

13:45–14:15 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega   14:30 Uhr