Sukhmani Sahib Ji de Path (14.07.2019)

Program Details 14.07.2019

Sukhmani Sahib Ji de Path Arambh 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:45-13:45 Uhr
Ardas & Hukamnama 13:45-14:10 Uhr
Guru ka Langer Atut Wartega 14:15 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega