Sukhmani Sahib ji de path (26.01.2020)

Program Details 26.01.2020

Sukhman Sahib ji de path Arambh 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh 12:30: 13:15Uhr
Katha Slok Bhagat Farid ji 13:15-13:45Uhr

Anand,Ardas & Hukamnama

13:45–14:15 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega   14:30 Uhr