Sukhmani sahib ji de path (19.05.2019)


Program Details 19.05.2019

Sukhmani Sahib ji de Path Aramb 11:00 Uhr
Kirtan bhai Parminder Singh 12:30-13:25Uhr
Katha Aasa ji di waar 13:25-14:00 Uhr
Ardas & Hukamnama 14:00-14:20 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega