Sukhmani Sahib Ji de Path (24.03.2019)


Program Details 24.03.2019

Sukhmani Sahib ji de path 11:00 Uhr
Kirtan Bhai Parminder Singh Ji 12:30-13:25 Uhr
Katha Aasa Di War 13:25-14:00 Uhr
Ardas & Hukamnama 14:00-14:20 Uhr

Guru Ka Langar Atut Wartega