Sukhmani Sahib ji de path(09.08.2020)

Program 09.08.2020

Sukhmani sahib ji de path Arambh 11:00 Uhr
Kirtan bhai Parminder Singh 12:45-13:45 Uhr
Ardas,Hukamna di Viakhea 13:45-14:10 Uhr

Guru ka Langer Atut wartega