Vorschau bis 13.1.24

r

14.12.2023  Poh di Sangrand
12.12.2023 janam sahibjada Fateh Singh
26.12.2023  Shahidi S. Jorawar S., Fateh S.Mata Gujar kaur
5.1.2024 Parkash Sri Guru Gobind Singh ji

 6.1.2024

Shahidi bhai kehar S. Bhai Satwant Singh
13.1.2024  Jorr Mela Maghi Mukatsar ji
13.1.2024 Nihpathar Sri Darbar Sahib ASR